OsiągnięciaZ Życia Szkoły

Na podium w rankingu olimpijskim

Nasze Liceum zajęło III miejsce w województwie kujawsko-pomorskim w olimpijskim rankingu Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy. Pierwsze miejsce w tym rankingu zajęło VI Liceum Ogólnokształcące im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy, a drugie – Gimnazjum i Liceum Akademickie w Toruniu.
22 czerwca w Bydgoszczy dyrektor Rafał Łaszkiewicz otrzymał w imieniu szkoły puchar i dyplom oraz odebrał gratulacje od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Ewy Mes i Kujawsko-Pomorskiego Wicekuratora Oświaty Bogny Wojciechowskiej-Blachowskiej. Dziękujemy wszystkim naszym laureatom i finalistom olimpiad przedmiotowych. To Wasze sukcesy – osiągnięte dzięki Waszym zdolnościom i ciężkiej pracy – złożyły się na sukces całej naszej szkoły. Dziękujemy również opiekunom merytorycznym naszych olimpijczyków, którzy swą wiedzą i doświadczeniem wspierali uczniów w zdobywaniu laurów. Dziękujemy i wszystkim serdecznie gratulujemy!