Z Życia Szkoły

Laureatka konkursu historycznego

Katarzyna Sopolińska z kl. III Gimnazjum Dwujęzycznego zdobyła III miejsce i tytuł laureata oraz nagrodę rzeczową o wartości 1000 zł w kategorii szkół gimnazjalnych w VII edycji Wojewódzkiego Konkursu im. gen. prof. Elżbiety Zawackiej, organizowanego przez Urząd Marszałkowski. Profesor Elżbieta Zawacka, kurierka Armii Krajowej i jedyna kobieta wśród cichociemnych, zmarła 10 stycznia 2009 r. w Toruniu w wieku 99 lat. Ideą konkursu jest upamiętnienie legendarnej cichociemnej i zarażenie młodych ludzi jej pasją – dokumentowaniem historii. Kasia opisała tragiczne losy wychowanka I LO im. Jana Kasprowicza, komandora por. Zbigniewa Józefa Przybyszewskiego, obrońcy Helu z 1939 r., który po wojnie został skazany na śmierć. Wyrok został wykonany 16 grudnia 1952 r., a miejsce pochówku bohatera jest dotąd nieznane. Autorka pracy rozmawiała z wnuczką komandora – Anną Bogusławską-Narloch i dotarła do wielu archiwalnych dokumentów przechowywanych przez rodzinę. Kasia jest uczennicą mgr Elżbiety Ratańskiej. Serdecznie gratulujemy.