OsiągnięciaZ Życia Szkoły

Humaniści Roku

Uczniowie kl. III Gimnazjum Dwujęzycznego Szymon Szczupak i Agata Andrysiak wspaniale zaprezentowali się w Wojewódzkim Konkursie Humanista Roku 2014/2015 organizowanym przez Instytut Historii i Archiwistyki UMK w Toruniu. Szymon uzyskał tytuł laureata, zaś Agata – tytuł finalisty. Ideą konkursu jest wyłonienie uczniów o szerokiej wiedzy humanistycznej (historia, wiedza o społeczeństwie, język polski, religioznawstwo, sztuka), która to wiedza jest gwarantem poznania i zrozumienia rzeczywistości współczesnego świata. Uczniów do konkursu przygotowywała mgr Elżbieta Ratańska.