OsiągnięciaZ Życia Szkoły

Laureatka I miejsca Olimpiady Wiedzy Ekologicznej

W sobotę 6 czerwca po uroczystym otwarciu Olimpiady, którego dokonał Wojewoda Warmińsko-Mazurski Marian Podziewski wraz z Tadeuszem Ratyńskim, I Zastępcą Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie, 112 finalistów udało się na pierwszą, pisemną część egzaminu. Test zawierał 50 pytań z odpowiedziami do wyboru. Do ścisłego finału i jednocześnie części ustnej zakwalifikowało się dziesięcioro uczniów z najwyższą punktacją, wśród których znalazła się Sara Shawkat. Etap ustny odbył się w niedzielę: uczestnicy zmagali się z wylosowanymi zestawami pytań (5 teoretycznych i 3 praktyczne). Tu musieli wykazać się wiedzą związaną z rozpoznawaniem roślin, zwierząt, grzybów, głosów ptaków, ssaków, płazów. Pytania były naprawdę trudne. Jury, w skład którego weszli przedstawiciele wielu instytucji, w tym m.in. Główny Konserwator Przyrody Piotr Otawski, przyznawali punkty odpowiadającym na pytania otwarte, a średnia z dziesięciu ocen trafiała na konto finalisty. Wszystkich dziesięciu otrzymało tytuł laureata, lecz Sara Shawkat nie miała po tej rozgrywce sobie równych.

Głównym sponsorem Olimpiady była firma TOYOTA. Sara otrzymała wspaniałą pulę nagród: tygodniowy pobyt na Maderze, skuter elektryczny Yamakoyo Spox A20, sprzęt turystyczny (dwuosobowy namiot, plecak, 2 śpiwory, bidon, latarkę), torbę, długopis i skórzany portfel z logo Toyoty oraz książki. Ponadto tak Sara jak i Agnieszka zdobyły prawo wolnego wstępu na ok. 60 kierunków przyrodniczych na uczelniach w całej Polsce.

Trzydziesty jubileusz Olimpiady stał się okazją do podsumowań. Nasze Liceum zajęło I miejsce w Polsce w rankingu szkół za ten rok oraz II miejsce w Polsce po wszystkich trzydziestu edycjach. Gratulujemy Sarze i Agnieszce, a w szczególny sposób także mgr Annie Pędzich-Kuszel, która od wielu lat jest opiekunką merytoryczną laureatów i finalistów z „Kaspra”, co przekłada się na tak wysoką pozycję naszej szkoły w wyżej przytoczonym rankingu.