WolontariatZ Życia Szkoły

Akcja na rzecz chorego Witka

29 maja odbyła się w naszej szkole akcja charytatywna na rzecz Witka z klasy II gimnazjum. Gdy koleżanki i koledzy z klasy dowiedzieli się o poważnym pogorszeniu się jego stanu zdrowia, spontanicznie w ciągu tygodnia zaplanowali loterię fantową, sprzedaż ciasta oraz koncert. Przez cały dzień można było nabywać losy, z których każdy był wygrany, a także słodkie przekąski. Punktem kulminacyjnym był koncert, do którego włączyli się obok uczniów gimnazjum i liceum także absolwenci poprzedniej klasy obecnej wychowawczyni kl. II gimnazjum, mgr Anny Wesołowskiej: Tobiasz Woźniak, Konrad Świtaj i Filip Kukliński. Dochód z loterii, sprzedaży ciast i koncertu przekazany zostanie na leczenie Witka. W słowie podsumowującym akcję wicedyrektor Krzysztof Śledziński podziękował młodzieży za wrażliwość i wielkie serca, upatrując w takiej postawie nadziei na przyszłość. Tymczasem życzymy Witkowi jak najszybszego ustabilizowania się stanu jego zdrowia.