OsiągnięciaZ Życia Szkoły

Gimnazjada z historii i wos

22 maja odbyła się w naszej szkole I Kujawsko-Pałucka Gimnazjada z Historii i Wiedzy o Społeczeństwie. W zmaganiach uczestniczyło aż 61 uczniów z 11 szkół gimnazjalnych z powiatów: inowrocławskiego, mogileńskiego, radziejowskiego i żnińskiego. Pierwszy etap polegał na rozwiązaniu zadań testowych. Do rozstrzygającej części, czyli quizu, zostało zakwalifikowanych 10 uczniów z najlepszymi wynikami. Gimnazjaliści musieli zmierzyć się nie tylko z pytaniami z historii i wiedzy o społeczeństwie, ale również dotyczącymi znajomości dziejów i dorobku kulturowego Kujaw i Pałuk. W czasie pomiędzy etapami uczestnicy zwiedzili Astrobazę, Muzeum oraz budynek Szkoły.
Zwycięzcą quizu i jednocześnie laureatem I miejsca w I Kujawsko-Pałuckiej Gimnazjadzie z Historii i Wiedzy o Społeczeństwie został Jakub Sucharski, uczeń Gimnazjum nr 4 im. Zygmunta Wilkońskiego w Inowrocławiu. Oprócz zwycięzcy wyłoniono również pozostałych 20 laureatów i 21 finalistów.
Dyrektor szkoły Rafał Łaszkiewicz przekazał finalistom pamiątkowe dyplomy, natomiast laureatom wręczył nagrody książkowe, a najlepszej trójce dodatkowe nagrody rzeczowe ufundowane przez: Starostwo Powiatowe w Inowrocławiu, Mogilnie i Żninie, Drukarnię Pozkal i Radę Rodziców przy I LO.
Organizatorami Gimnazjady byli nauczyciele historii i wiedzy o społeczeństwie – dr Sławomir Drelich i mgr Marcin Dziubich.