OsiągnięciaZ Życia Szkoły

Finaliści Misyjnej Olimpiady Znajomości Afryki

W dniach 14-15 kwietnia w Auli Jana Pawła II UKSW w Warszawie odbył się etap centralny XIII edycji Misyjnej Olimpiady Znajomości Afryki. Tytuł finalisty uzyskali uczniowie mgr Agnieszki Zielińskiej z kl. II C Ewelina Leśna i Sebastian Skonieczka oraz uczeń mgr Elżbiety Piniewskiej z kl. III E Przemysław Pawłowski. Obok olimpijskiego tytułu uczniowie ci otrzymali prawo wolnego wstępu na liczne kierunki studiów najbardziej prestiżowych polskich uczelni, m.in. Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Adama Mickiewicza itd. Serdecznie gratulujemy.