OsiągnięciaZ Życia Szkoły

Sukcesy młodych romanistek

Martyna Damazyn z kl. II E została finalistką XXXVIII Olimpiady Języka Francuskiego, której etap centralny odbył się w Lublinie w dniach 12-14 marca. W części pisemnej należało rozwiązać test wiedzy o Francji i krajach francuskojęzycznych oraz zredagować wypowiedź polegającą na analizie tekstu, odpowiedzi na pytania oraz wyrażeniu własnej opinii na temat problemu zawartego w tekście. W części ustnej uczestnicy prezentowali analizę wybranego utworu literackiego i odpowiadali na pytania komisji. Z kolei Katarzyna Sopolińska z kl. III GIM została laureatką wojewódzkiego konkursu przedmiotowego z języka francuskiego. W części pisemnej i ustnej musiała wykazać się znajomością języka francuskiego i wiedzą na temat historii i kultury Francji. Martyna i Kasia są uczennicami mgr Ewy Furman. Serdecznie gratulujemy!