Z Życia Szkoły

Sukces aktorski Marcina Sipińskiego

W poniedziałek, 9 marca w toruńskim teatrze Baj Pomorski odbył się XII Konkurs Interpretacji Teatralnej dla Dzieci i Młodzieży, nad którym honorowy patronat objęło Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy. Ideą konkursu jest spotkanie z żywym słowem, które dzięki stworzeniu sytuacji scenicznej, aktorskiej interpretacji tekstu, zastosowaniu gestu, mimiki, gry rekwizytem, ruchu scenicznego – czyli właśnie interpretacji teatralnej – zyskuje ciekawe, nowe znaczenia.
W zmaganiach konkursowych wzięło udział ponad 160 uczestników pięciu kategorii wiekowych, których przygotowane inscenizacje teatralne oceniało jury w składzie: Edyta
Łukaszewicz-Lisowska, Elżbieta Olszewska, Grażyna Rutkowska-Kusa, Paweł Tański i Mariusz Wójtowicz. V kategorię wiekową konkursu – szkoły ponadgimnazjalne – reprezentował aktor Inowrocławskiego Teatru Otwartego pod kierunkiem Elżbiety Piniewskiej działającego przy Kujawskim Centrum Kultury, uczeń I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu – Marcin Sipiński, który został wyróżniony za interpretację utworu „Co się liczy?” na podstawie sztuki Martina Crima „W republice szczęścia”. Gratulujemy!