Z Życia Szkoły

Sukces w olimpiadzie teologicznej

5 marca w Zespole Szkół Ekonomiczno-Odzieżowych w Gnieźnie odbył się etap diecezjalny XXV Olimpiady Teologii Katolickiej, której w tym roku przyświeca hasło „Sakramenty uzdrowienia i ich rola w życiu Kościoła”. Przygotowane pytania i zagadnienia konkursowe dotyczyły sakramentów świętych. Uczestnicy musieli wykazać się znajomością Pisma Świętego, nauczania św. Jana Pawła II i papieża Benedykta XVI oraz opracowań historyczno-teologicznych. Miło nam poinformować, że IV miejsce w tym etapie Olimpiady zajęła Dominika Sikora z klasy II b, przygotowująca się pod opieką ks. prefekta Marcina Przybylskiego.