Z Życia Szkoły

Zapraszamy na zjazd olimpijczyków

Zjazd byłby świetną okazją dla obecnych uczniów Liceum do zapoznania się z dorobkiem i drogami życiowym ich starszych kolegów. Dawałby również uczestnikom sposobność wzajemnego wymienienia się doświadczeniami. Część zjazdu będzie miała formę spotkań panelowych w obrębie bloków przedmiotowych.
Data zjazdu planowana jest na piątek 12 czerwca 2015 r. Organizatorzy zjazdu starają się dotrzeć do wszystkich jego potencjalnych uczestników, niestety w większości nie dysponują pełnymi i aktualnymi danymi adresowymi. Dlatego proszą wszystkich olimpijczyków zainteresowanych udziałem o wstępne zgłoszenie i podanie swoich danych kontaktowych pod adresem mailowym olimpijczycy.kasper@o2.pl.