Z Życia Szkoły

Satysfakcjonujący wyrok Trybunału Konstytucyjnego

Przypomnijmy, że wcześniej w 2012 r. prawomocny wyrok w tej sprawie wydał Naczelny Sąd Administracyjny. To ważna informacja dla naszej szkoły, uczniów, rodziców i nauczycieli, a także zaprzyjaźnionych szkół z woj. dolnośląskiego, lubuskiego i wielkopolskiego, które poszły naszym śladem i korzystały z naszych doświadczeń.

Postanowienie wraz z obszernym uzasadnieniem zostało opublikowane na stronie Trybunału Konstytucyjnego www.trybunal.gov.pl w zakładce „orzeczenia TK”.