WolontariatZ Życia Szkoły

Udana akcja charytatywna klasy I G

Tegoroczna akcja charytatywna przeprowadzona w naszej szkole przez klasę I gim. pod kierunkiem mgr Elżbiety Piniewskiej z okazji Światowego Dnia Osób Niepełnosprawnych przyniosła rekordową sumę 965 zł. Pieniądze zostaną przekazane na paczki świąteczne dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Ludzisku oraz na rehabilitację chorego na dziecięce porażenie mózgowe Jakuba Świdra.
Wszystkim ofiarodawcom serdecznie dziękujemy!