Z Życia Szkoły

Spotkanie z generałem A. Przekwasem

Uczniowie kilku klas naszej szkoły mieli okazję spotkać się z generałem brygady Andrzejem Przekwasem. Generał jest rodowitym inowrocławianinem. Od marca do listopada 2001 roku służył w Polskim Kontyngencie Wojskowym KFOR w Kosowie, a w latach 2004 i 2006 pełnił służbę w PKW w składzie Międzynarodowych Sił Stabilizacyjnych w Republice Iraku na stanowisku szefa oddziału rozpoznania. Od 2007 roku zaczął pełnić obowiązki zastępcy szefa Zarządu Planowania Operacyjnego Sztabu Głównego Wojska Polskiego. Generał Przekwas opowiedział o kolejnych etapach swojej służby wojskowej, a następnie odpowiadał na pytania uczniów, dotyczące zarówno osobistych doświadczeń podczas służby na misjach wojskowych, jak i potencjalnych zagrożeń dla kraju wynikających z aktualnej sytuacji międzynarodowej. Na koniec Generał zachęcił zebranych do rozważenia ewentualności zawodowego związania się z wojskiem i omówił pokrótce dwie wiodące do tego celu ścieżki.