Z Życia Szkoły

Nowe boisko oficjalnie otwarte

Informowaliśmy już o odbiorze technicznym nowo wybudowanego przy naszej szkole boiska wielofunkcyjnego. 17 grudnia w południe odbyła się uroczystość jego otwarcia. Oprócz przedstawicieli naszej szkoły uczestniczyła w niej delegacja Starostwa Inowrocławskiego ze starostą Tadeuszem Majewskim oraz wicestarostami Mirosławą Kucol i Włodzimierzem Figasem na czele. Po przecięciu wstęgi ceremonialnie zdjęto tablicę informującą o zakazie gry ze względu na budowę, tym samym dopuszczając obiekt do użytku. Na zakończenie goście wypróbowali infrastrukturę nowo otwartego obiektu, oddając kilka rzutów na bramkę i do kosza.