Z Życia Szkoły

Przedstawienie z okazji urodzin Patrona

Z okazji urodzin naszego patrona Jana Kasprowicza 11 grudnia uczniowie naszej szkoły zrzeszeni w Inowrocławskim Teatrze Otwartym wystawili spektakl wg scenariusza i w reżyserii Elżbiety Piniewskiej „Kamienie pod oknami powiek”. Widzowie mogli przeżyć spotkanie z poetami niepokornymi: Janem Kasprowiczem, Stanisławem Przybyszewskim, Andrzejem Bursą, Edwardem Stachurą, Rafałem Wojaczkiem i Jacques’em Brelem. Przekaz słowny wzbogacony był muzyką opracowaną przez Michała Witkowskiego. O oświetlenie zadbał Jarosław Sopoliński.