Z Życia Szkoły

Awans w Konkursie Wiedzy o Mediach

Uczniowie naszego Liceum mogą pochwalić się sukcesem w ogólnopolskim Konkursie Wiedzy o Mediach organizowanym przez Uniwersytet Warszawski przy współudziale uniwersytetów z całej Polski.
Do II etapu Konkursu Wiedzy o Mediach Komisja Okręgowa zakwalifikowała uczniów Elżbiety Piniewskiej i Małgorzaty Wojciechowskiej. Natalia Gruszecka, Aleksander Przekwas, Aleksandra Krzyżaniak, Agata Żelek i Marta Szewczykowska reprezentować będą „Kaspra” 12 grudnia w Toruniu w kolejnym etapie walki o indeksy na dziennikarstwo. Do wygrania jest też wiele nagród rzeczowych, m.in. tablety, słuchawki, a dla szkół mogących poszczycić się największą liczbą laureatów także projektory.
Patronat nad konkursem objęły: Minister Edukacji Narodowej oraz Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego.