Z Życia Szkoły

Stypendium Prezesa Rady Ministrów dla Michała

Uczeń klasy III B, Michał Pawłowski, otrzymał prestiżowe stypendium Prezesa Rady Ministrów. Nagrodzony w taki sposób może zostać uczeń, który w poprzednim roku szkolnym uzyskał najwyższą średnią ocen w swojej szkole – tak było właśnie w przypadku Michała. Obecnie realizuje on indywidualny tok nauki z matematyki, przygotowując się do startu w olimpiadzie matematycznej. Stypendium otrzymał z rąk wojewody oraz kuratora oświaty w Bydgoszczy. Serdecznie gratulujemy.