WolontariatZ Życia Szkoły

Świętomarcińska akcja charytatywna

7 listopada Samorząd Uczniowski naszej szkoły zorganizował Świętomarcińską Akcję Charytatywną. Zbierane były datki, które przeznaczone zostały na pomoc uczniowi klasy I c choremu na białaczkę. W zamian za nie rozdawane były tradycyjne rogale i ciasto. Dziękujemy serdecznie wszystkim, którzy włączyli się w akcję, a szczególnie uczniom klasy I c oraz dostawcom pysznych słodkości. To dzięki Wam udało się zebrać prawie 800 zł, czyli blisko 2 razy więcej niż podczas zeszłorocznej podobnej akcji!