Z Życia Szkoły

Samorząd Uczniowski ma nowe władze

Prezentujemy nowo wybrane Prezydium Samorządu Uczniowskiego. Na zdjęciu od lewej: Paweł Szymandera – współpracownik Prezydium, Patrycja Kowalska – I zastępca przewodniczącego, Mariusz Łęczycki – przewodniczący, Olga Romanowska – II zastępca przewodniczącego i reprezentant interesów Gimnazjum, Aleksandra Burzyńska – współpracownik Prezydium. Do tych osób można zwracać się w różnorakich sprawach dotyczących funkcjonowania społeczności uczniowskiej w naszej szkole.