Z Życia Szkoły

Zarządzenie dot. dni wolnych od zajęć

Dla wyjaśnienia i rozwiania wszelkich wątpliwości Dyrektor Szkoły podaje do wiadomości zarządzenie dotyczące dni wolnych od zajęć lekcyjnych w roku szkolnym 2014/2015 – obok skan zarządzenia, a pełna treść znajduje się pod niniejszym linkiem.