Z Życia Szkoły

Strona www Inowrocławskiego Teatru Otwartego

Wreszcie udało się zebrać w jedną całość dorobek artystyczny Inowrocławskiego Teatru Otwartego. Założycielką, opiekunką i reżyserem ITO jest nasza polonistka Elżbieta Piniewska, a główny trzon ekipy aktorskiej stanowili zawsze uczniowie Kaspra. Zainteresowanych zapraszamy do wejścia na stronę: http://iteowcy.pl/o-teatrze/.