Z Życia Szkoły

Pracują w weekend

Nasi nauczyciele wychowania fizycznego, profesorowie Dariusz Sikora i Piotr Wiśniewski, w weekend w czynie społecznym pomagali przy budowie nowego boiska szkolnego. Brawo!