OsiągnięciaZ Życia Szkoły

Mapa nie ma dla Janka tajemnic

Jan Szczepański z klasy II e zajął II miejsce w XII Wojewódzkim Konkursie Geograficznym „Mapa bez tajemnic”. Jest to już kolejny sukces Jana w tym konkursie – rok temu udało mu się zająć I miejsce. Dodajmy, że ten uzdolniony geograficznie uczeń jest zarazem tegorocznym finalistą XL Olimpiady Geograficznej. Opiekunem merytorycznym ucznia jest mgr Andrzej Podbielski.