Z Życia Szkoły

Jubileuszowe obserwacje w Astrobazie

W ramach obchodów jubileuszu przystąpienia Polski do Unii Europejskiej nasza Astrobaza zaprasza na obserwacje astronomiczne. Będą one odbywać się w dniach 1-11 maja br. według harmonogramu podanego na załączonym zdjęciu pod kierunkiem opiekunów placówki mgra Eugeniusza Mikołajczaka i mgra Andrzeja Podbielskiego. Zachęcamy amatorów astronomicznych wrażeń do uczestnictwa w spotkaniach.