OsiągnięciaZ Życia Szkoły

Kolejny sukces młodych biologów

Warto dodać, że nasi uczniowie osiągnęli najlepsze w dotychczasowej historii naszego liceum wyniki w województwie w dziedzinie biologii – pięć osób w finałach centralnych olimpiad o tematyce biologicznej w jednym roku szkolnym. 26 kwietnia w Warszawie w finale centralnym XLIII Olimpiady Biologicznej o tytuł laureata będą walczyć Bartosz Pogorzały i Bartosz Małachowski z kl. III c (obaj znaleźli się w trójce reprezentantów naszego województwa!), a w maju Agnieszka Węclewska z kl. II c będzie jako jedyna reprezentować województwo kujawsko-pomorskie w XXII Olimpiadzie Promocji Zdrowego Stylu Życia. Opiekunem wszystkich wspomnianych wyżej uczniów jest mgr Anna Pędzich-Kuszel. Trzymamy kciuki za ich finałowe sukcesy.