OsiągnięciaZ Życia Szkoły

Dwie finalistki Olimpiady Artystycznej

W Warszawie w dniach 7-10 kwietnia odbył się etap centralny XXXVIII Olimpiady Artystycznej w sekcji muzyki. Wzięła w nim udział dwuosobowa reprezentacja naszej szkoły – Joanna Królak (kl. III a) oraz Claudia Gutorska-Schiffer (kl. III c). Dziewczęta reprezentowały jednocześnie cały okręg toruński, obejmujący woj. kujawsko-pomorskie. Znalazły się w gronie najlepszych 42 uczniów z całej Polski, wykazując się wiedzą z zakresu historii muzyki od średniowiecza do XX wieku i zdobyły kolejno: Joanna Królak tytuł finalisty, a Claudia Gutorska-Schiffer tytuł finalisty z wyróżnieniem. Opiekę merytoryczną nad uczennicami sprawuje mgr Halina Hleb-Koszańska. Gratulujemy!