OsiągnięciaZ Życia Szkoły

Laureat Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej

Bartosz Owedyk, uczeń kl. III B, wrócił z sobotnio-niedzielnych zmagań finałowych XXVII Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej z tytułem laureata.
Po napisaniu testu wielokrotnego wyboru, eseju i rozwiązaniu zadania analitycznego sprawdzającego umiejętność interpretacji zjawisk i tendencji obserwowanych w gospodarce Bartek zakwalifikował się do części ustnej. Odpowiadał na jedno pytanie teoretyczno-praktyczne i prezentował wskazany przez jury jeden z pięciu wcześniej zadanych tematów. Po walce na bardzo wysokim poziomie znalazł się na 11. pozycji na liście laureatów. Jest to jak dotąd najbardziej spektakularny sukces ucznia “Kaspra” w dziedzinie ekonomii. Opiekę merytoryczną nad Bartoszem sprawuje mgr Wioletta Graczyk. Serdecznie gratulujemy!