Z Życia Szkoły

Nasi młodzi matematycy górą!

28 marca uczniowie z kl. II B matematyczno-fizycznej: Michał Pawłowski, Krzysztof Kortas i Filip Zwoliński, przygotowywani przez mgr Wiolettę Graczyk, zdobyli tytuły laureata I miejsca w zawodach indywidualnych Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego im. Stefana Banacha w Toruniu. Ponadto Krzysztof Kortas wraz z trojgiem uczniów Liceum Akademickiego przy UMK został wyróżniony nagrodą za maksymalny wynik. Następnego dnia ta sama drużyna zajęła I miejsce w zawodach zespołowych, wyprzedzając trzy drużyny z Liceum Akademickiego. Cieszymy się osiągnięciem naszych uczniów i życzymy im dalszych sukcesów matematycznych.