Z Życia Szkoły

Idy marcowe w Kasprze

Kalpurnia Pisonis, Marek Krassus, Kleopatra VII, Marek Brutus, Maria Antonina, Mussolini, Mahatma Gandhi, Mu’ammar al-Kaddafi, Wiktor Janukowycz i Władimir Putin – oto postaci historyczne, które klasa II e „powołała na świadków” w wystawionym przez siebie spektaklu – „Idy marcowe – sąd historii i potomnych nad Juliuszem Cezarem”. „Proces” Cezara był tu pretekstem do refleksji nad mechanizmami społecznymi i psychologicznymi kształtowania się rządów dyktatorskich oraz ich rolą w historii świata. Inicjatorami i opiekunami przedsięwzięcia byli profesorowie Anna Śledzińska, Sławomir Drelich i Marcin Dziubich. Przedstawienie spotkało się z żywymi reakcjami publiczności, ukazując poważną problematykę w żartobliwy i przystępny sposób. Gratulujemy pomysłu i jego świetnej realizacji, licząc, że podobne spektakle będą odbywały się także w przyszłości.