Z Życia Szkoły

Sukces na Seminarium Astronomiczno-Astronautycznym

3 marca w Toruniu, w I Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika odbyło się XXXVIII Wojewódzkie Młodzieżowe Seminarium Astronomiczno-Astronautyczne. Nasi uczniowie odnieśli tam znaczący sukces. Pierwsze miejsce zajął Tomasz Kiczek, drugie – Aleksandra Świtalska (oboje z kl. IIb mat.-fiz.), a czwarte – Maciej Łaszkiewicz z klasy Ib mat.-fiz. Oprócz wiadomości przedstawionych w referatach uczniowie wykazali się bogatą własną pracą badawczą, wykonaną podczas zajęć i obserwacji w Astrobazie pod kierunkiem mgra Eugeniusza Mikołajczaka, opiekuna Astrobazy. Aleksandra Świtalska i Tomasz Kiczek jako jedyni będą reprezentować nasze województwo w XL Ogólnopolskim Młodzieżowym Seminarium Astronomicznym w Grudziądzu.