OsiągnięciaZ Życia Szkoły

Po etapie okręgowym Wojewódzkiego Konkursu z Astronomii

24 lutego odbył się w naszej szkole etap okręgowy Wojewódzkiego Konkursu z Astronomii. Wzięła w nim udział młodzież z inowrocławskich i bydgoskich szkół. Wśród czworga uczniów, którzy zakwalifikowali się do finału wojewódzkiego, aż troje to uczniowie naszej szkoły. Są to: Maciej Łaszkiewicz kl. Ib mat-fiz, Aleksandra Świtalska kl. II b mat-fiz oraz Tomasz Kiczek z klasy II b mat-fiz. Ich opiekunem dydaktycznym jest mgr Eugeniusz Mikołajczak. W trakcie obrad komisji konkursu uczestnicy odwiedzili Astrobazę i wykonali obserwacje Słońca.