OsiągnięciaZ Życia Szkoły

Sukces w OWoPiŚW

18 stycznia na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy odbył się etap okręgowy Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym. „Kasper” reprezentowany był przez dwóch uczniów: Tomasza Berkowskiego z kl. III e i Mariusza Łęczyckiego z kl. II e. Po teście z wiedzy o społeczeństwie, historii najnowszej i procesów integracji europejskiej oraz późniejszym egzaminie ustnym jednym z sześciu uczniów, którzy zdobyli kwalifikację do zawodów centralnych, został Mariusz Łęczycki, uczeń klasy o profilu społeczno-prawnym i zarazem przewodniczący naszej szkoły. Sukces zasługuje na szczególną pochwałę, gdyż Mariusz jest dopiero uczniem klasy drugiej! W marcu na Uniwersytecie Warszawskim odbędzie się etap centralny, w którym nasz reprezentant będzie walczył o tytuł laureata bądź finalisty tejże olimpiady. Opiekunem ucznia jest dr Sławomir Drelich, nauczyciel wiedzy o społeczeństwie.