Z Życia Szkoły

Sesja popularnonaukowa o Prymasie Glempie

Sesję poprzedziła uroczysta msza święta w kościele pw. Świętego Krzyża, sprawowana przez wieloletniego sekretarza kardynała Józefa Glempa, a obecnie Ordynariusza Łowickiego – księdza biskupa Andrzeja Dziubę. We mszy uczestniczyli przedstawiciele społeczności szkolnej oraz absolwenci Liceum, w tym koledzy śp. Księdza Prymasa.

Po mszy zebrani udali się do gmachu Zespołu Szkół Ogólnokształcących, gdzie o godzinie 11.00 nastąpiło uroczyste odsłonięcie i poświęcenie tablicy upamiętniającej wybitnego wychowanka I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kasprowicza. Tablicę ufundował absolwent „Kasprowicza” – pan Zbigniew Lewandowski z Warszawy, a odsłaniali ją szkolni koledzy Ks. Prymasa: ks. prof. dr hab. Antoni Siemianowski, prof. dr hab. n. med. Witold Brodziński, lek. med. Romuald Furche, mec. Zdzisław Kuczma i inż. Jan Ignacyk. Tablicę poświęcił ks. bp Andrzej Dziuba. Następnie uczeń Jakub Hamerliński z kl. I b odczytał napisany przez siebie na tę okoliczność wiersz. Kwiaty pod tablicą złożyły delegacje wychowanków: Henryk Okoński, Teresa Jeznach i Wojciech Błaszak, nauczycieli (a jednocześnie absolwentów): Anna Pędzich-Kuszel, Sławomir Drelich i Marcin Dziubich, uczniów: Mariusz Łęczycki, Adriana i Karina Jasińskie, a w imieniu władz powiatu: wicestarosta inowrocławski Mirosława Kucol oraz naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Zdrowia Józef Ratajczak.

O godzinie 11.15 w auli szkolnej rozpoczęła się sesja popularnonaukowa poświęcona życiu i posłudze kapłańskiej Prymasa Józefa Glempa. Pierwszym prelegentem był Edmund Mikołajczak, Honorowy Obywatel Miasta Inowrocławia, a zarazem emerytowany nauczyciel „Kasprowicza”, który zaprezentował zebranym wykład pt. „Młodość i lata szkolne Józefa Glempa”.
Ksiądz biskup prof. dr hab. Andrzej Dziuba w prelekcji „Posługa kapłańska Księdza Prymasa Józefa Glempa” omówił wieloaspektowość działalności śp. Prymasa oraz bogactwo Jego osobowości.
Trzecim prelegentem był dr hab. Waldemar Rozynkowski, profesor toruńskiego UMK. W swym wykładzie „Prymas Józef Glemp w czasach wielkiego przełomu 1981-1989” przedstawił obraz działań śp. Księdza Prymasa na rzecz uniknięcia bratobójczego przelewu krwi w ciężkich czasach stanu wojennego oraz wspomagania opozycji demokratycznej w stopniowym dochodzeniu do wolności.
Wykłady ilustrowane były m.in. zdjęciami Prymasa z różnych okresów Jego życia oraz skanami dokumentów szkolnych i świadectw.
Na zakończenie sesji, w ramach dyskusji, głos zabrał prof. dr hab. Witold Brodziński, który zaprezentował garść wspomnień związanych z wkładem Księdza Prymasa Glempa w tworzenie Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego oraz przekazał szkole upamiętniające to dzieło materiały.

Warto zaznaczyć, iż odsłonięta w Szkole tablica jest pierwszym upamiętnieniem Ks. Kardynała Józefa Glempa w naszym mieście. Dlatego też zebrani z tej okazji szkolni koledzy Prymasa, wraz z pozostałymi wychowankami „Kasprowicza”, zaapelowali do władz Inowrocławia i Powiatu Inowrocławskiego o godne trwałe upamiętnienie Księdza Prymasa na terenie miasta, którego był honorowym obywatelem.