Z Życia Szkoły

Konkurs historyczny o Patronie

W kategorii gimnazjum

  • I miejsce – Dominik Trawiński kl. I
  • II miejsce – Michał Zieliński kl. I
  • III miejsce – Jakub Kędzierski kl. I
  • wyróżnienie – Paweł Daroszewski kl. I

W kategorii liceum

  • I miejsce – Monika Brzyska kl. Ie
  • II miejsce – Martyna Graczyk kl. Ic
  • III miejsce – Aleksandra Krzyżaniak kl. Ie

Wszystkim wyróżnionym serdecznie gratulujemy.