Z Życia Szkoły

Sprzedaż ciasta na rzecz niepełnosprawnych

Z okazji Światowego Dnia Osób Niepełnosprawnych pod kierunkiem Elżbiety Piniewskiej została przeprowadzona w naszej szkole akcja sprzedaży ciasta. 4 grudnia uczniowie klas I d, IIe i IIIa sprzedawali w holu własne wypieki. Zebrano 618 zł – najwięcej w historii corocznie odbywającej się akcji.