Z Życia Szkoły

Wyniki wyborów do Samorządu Uczniowskiego

Zakończyły się wybory do Samorządu Uczniowskiego. W skład nowego Zarządu SU weszli: Mariusz Łęczycki, Michał Gerus, Maciej Rzadkowalski i Paweł Szymandera. Na załączonej grafice prezentujemy pełne oficjalne wyniki. Gratulujemy.