OsiągnięciaWolontariatZ Życia Szkoły

Elżbieta Piniewska profesorem oświaty

Z dumą informujemy, że polonistka naszego Liceum, mgr Elżbieta Piniewska, otrzymała tytuł Honorowego Profesora Oświaty. Jest on nadawany przez Ministra Edukacji Narodowej na wniosek Kapituły do Spraw Profesora Oświaty nauczycielom o znaczącym dorobku zawodowym. Elżbieta Piniewska była opiekunem naukowym 8 laureatów i 24 finalistów Olimpiady Literatury Języka Polskiego, 2 laureatów Konkursu na Najlepszą Pracę Maturalną w kraju zorganizowanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, 10 finalistów Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Filmie, laureata Nagrody Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Prowadzony przez nią Inowrocławski Teatr Otwarty zdobył wiele sukcesów na ogólnopolskich festiwalach teatralnych. Elżbieta Piniewska jest również pomysłodawczynią i dyrektorem artystycznym 11 edycji Ogólnopolskiego Festiwalu Małych Form Teatralnych Arlekinada. Od wielu lat polonistka inicjowała i przeprowadzała liczne akcje charytatywne – „Wyprawka dla żaka”, „Szlachetna paczka”, Światowy Dzień Osób Niepełnosprawnych. Otrzymała nagrodę Ministra Edukacji Narodowej I stopnia, trzy nagrody Ministra Edukacji Narodowej II stopnia, dwie nagrody Kuratora, Nagrodę Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego, dwie nagrody Starosty i dwie nagrody Prezydenta Miasta dla animatorów kultury. Obecnie jest wychowawczynią III klasy humanistycznej, a w następnym roku szkolnym zostanie wychowawczynią klasy I Gimnazjum Dwujęzycznego. Serdecznie gratulujemy prestiżowego wyróżnienia. Nasza szkoła ma zatem już dwoje nauczycieli – profesorów oświaty. W 2011 roku tytuł ten otrzymał dyrektor Rafał Łaszkiewicz.