Z Życia Szkoły

Rok szkolny 2013/14 rozpoczęty!

Wakacje minęły i rozpoczął się nowy rok szkolny 2013/2014. Podczas uroczystej inauguracji powitaliśmy w gronie szkolnej społeczności pierwszoklasistów z pięciu nowych klas LO oraz z Gimnazjum Dwujęzycznego. Powiększyło się również grono pedagogiczne: mgr Aleksandra Grzegorska uczyć będzie matematyki, a mgr Beata Skrobacka będzie prowadzić pierwsze w historii naszej szkoły zajęcia z języka hiszpańskiego. Po 4 latach powróciła też do nas mgr Jolanta Kocznur, nauczycielka języka rosyjskiego i i angielskiego. Pierwszoklasiści przystąpili do uroczystego ślubowania. Tradycyjnie na rozpoczęcie roku szkolnego w Kasprze przybyli również absolwenci naszego Liceum, którzy wypełnili tłumnie balkon sali gimnastycznej, skąd obserwowali swoich młodszych kolegów. Uczniom, nauczycielom i pracownikom administracji i obsługi szkoły życzymy owocnego roku i wielu sukcesów.