Z Życia Szkoły

Informacje dla uczniów przyjętych do liceum!

  1. Osoby znajdujące się na liście przyjętych do liceum proszone są o pilne dostarczenie oryginałów świadectw i zaświadczeń z OKE.
  2. We wtorek 9 lipca o godzinie 11.00 odbędą się zebrania z wychowawcami klas licealnych. Obecność obowiązkowa!
  3. Do pobrania wykazy podręczników.