Z Życia Szkoły

Lekcja biologii inaczej

Uczniowie klasy I gimnazjum uczestniczyli w zajęciach z biologii w Centrum Edukacji Ekologicznej w Myślęcinku. Na takie nietypowe lekcje biologii w terenie uczniowie „Kaspra” wyjeżdżają już od lat pod opieką mgr Anny Pędzich-Kuszel – dotąd byli to wyłącznie licealiści z klas biologiczno-chemicznych. Gimnazjaliści pod kierunkiem swojej nauczycielki po raz pierwszy mieli okazję obserwować okazy owadów przy pomocy lup stereoskopowych oraz preparaty z tkankami i organami roślinnymi przy pomocy mikroskopów. Druga część zajęć odbyła się w pracowni przyrodniczej, gdzie uczniowie oznaczali właściwości fizykochemiczne wody pobranej ze stawu oraz określali jej klasę czystości. Młodzi przyrodnicy spisali się wzorowo i wyrazili chęć udziału w podobnych zajęciach w przyszłym roku. Dopełnieniem wyjazdu była pizza z okazji Dnia Dziecka, zorganizowana przez rodziców i wychowawczynię klasy, mgr Wiolettę Graczyk.