Z Życia Szkoły

Nasza szkoła jest bezpieczna

Nasza szkoła uzyskała tytuł Bezpiecznej Szkoły i członkostwo w Ogólnopolskim Klubie Bezpiecznych Szkół. Tytuł szkoła otrzymała, realizując wśród uczniów działania wpajające zasady funkcjonowania państwa prawnego i społeczeństwa obywatelskiego, normy współżycia międzyludzkiego, poszanowania praw jednostki, w tym ucznia – obywatela, przeciwdziałania patologiom, tolerancji wobec ludzi o odmiennej kulturze, rasie, obyczajach oraz solidaryzmu społecznego. Dzięki takim działaniom jak debaty uczniowskie, spotkania z Policją i Strażą Pożarną, szkolenia przedmedyczne, zajęcia przeciwdziałające uzależnieniom, prace wolontariatu itd. szkoła podniosła swój poziom bezpieczeństwa.