Z Życia Szkoły

Sukces młodych filmoznawców

W Pałacu Młodzieży w Bydgoszczy 19 kwietnia odbył się etap wojewódzki 24. Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Filmie. Dwie drużyny z Inowrocławia (spośród jedenastu z całego województwa), które stanowili uczniowie I LO, rozwijający swoje pasje pod kierunkiem Elżbiety PiniewskiejAnna Pakulska i Martyna Weber w MDK im. J. Korczaka oraz Paweł Kmitta i Katarzyna Wiśniewska w KCK zajęły kolejno pierwsze i drugie miejsce. Młodzi miłośnicy X muzy z całej Polski w dniach 3-7 lipca w Gdańsku będą walczyć o indeksy na wydział filmoznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie i cenne nagrody ufundowane przez Polski Instytut Filmowy.