OsiągnięciaZ Życia Szkoły

XI Konkurs Biologiczny dla Gimnazjalistów rozstrzygnięty

Do I etapu przystąpiła młodzież z 22 gimnazjów. W finale znaleźli się uczniowie już tylko 11 szkół, a wśród nich Gimnazjów nr 1, nr 2, nr 3 i nr 4 w Inowrocławiu, Zespołu Szkół Katolickich w Inowrocławiu, Zespołu Szkół Integracyjnych w Inowrocławiu, Gimnazjum w Janikowie, Gimnazjum w Złotnikach Kujawskich, Gimnazjum w Strzelnie, Gimnazjum w Barcinie oraz Gimnazjum w Pakości. Tytuł laureata I miejsca zdobyła Miriam Komarowska z Gimnazjum nr 2 w Inowrocławiu, podopieczna mgr Janiny Greń. Tytuł laureata II miejsca przypadł Aleksandrze Bugaj z Gimnazjum w Janikowie, podopiecznej mgra Piotra Zalety, zaś laureatką III miejsca została Wiktoria Krokowska z Gimnazjum nr 2 w Inowrocławiu, przygotowywana przez mgr Janinę Greń. Dziesięć tytułów finalisty przypadło następującym uczniom: Karolinie Górnej, Annie Grzybowskiej, Tomaszowi Koniecznemu, Małgorzacie Smoczyńskiej i Dagmarze Witkowskiej z Gimnazjum nr 2 w Inowrocławiu, podopiecznym mgr Janiny Greń, Adriannie Chrubczyńskiej i Pawłowi Pytlowi z Gimnazjum nr 3 w Inowrocławiu, podopiecznym mgr Renaty Pius, Annie Chęsy z Gimnazjum nr 4 w Inowrocławiu, podopiecznej mgra Rafała Pierzchalskiego, Maciejowi Wiśniewskiego z Zespołu Szkół Integracyjnych w Inowrocławiu, podopiecznemu mgr Ewy Korpusińskiej-Prusak oraz Annie Mańkowskiej z Gimnazjum w Janikowie, podopiecznej mgr Katarzyny Czerwińskiej.

Organizację konkursu wsparła Rada Rodziców I Liceum Ogólnokształcącego oraz Piekarnia i Cukiernia Michała i Macieja Kuczyńskich w Gniewkowie.

Sponsorzy nagród to:

Starostwo Powiatowe w Inowrocławiu, Urząd Gminy Inowrocław, Drukarnia Pozkal w Inowrocławiu oraz salon kosmetyczny „Ocean urody” Iwony Hillenberg w Inowrocławiu. Składamy im serdeczne podziękowania.

Nagrody uczniom oraz ich opiekunom wręczali goście oraz sponsorzy: Wicestarosta Powiatu Inowrocławskiego Włodzimierz Figas, Wicewójt Gminy Inowrocław Marek Karólewski, kierownik marketingu i gospodarki materiałowej drukarni Pozkal w Inowrocławiu Waldemar Buszkiewicz oraz dyrektor I LO Rafał Łaszkiewicz.