Z Życia Szkoły

Odszedł Dyrektor Zdzisław Żyliński

Wśród wielu osiągnięć dyr. Żylińskiego i kierowanej przez niego szkoły wymienić można m.in.: systematyczne modernizowanie gmachu szkolnego i poszczególnych pracowni, liczne sukcesy w olimpiadach i konkursach przedmiotowych, dziesiątki programów autorskich, działalność kulturalną i krajoznawczą, narodziny Stowarzyszenia Wychowanków, zjazdy absolwentów, włączenie liceum do grona Towarzystwa Szkół Twórczych i Szkół Stowarzyszonych w UNESCO, wymianę zagraniczną, wydanie monografii szkoły i licznych innych publikacji, sesje popularnonaukowe, uhonorowanie pamięci zasłużonych nauczycieli, obchody 150-lecia szkoły.

Dyrektor Żyliński cieszył się powszechnie dużym autorytetem, potrafił mobilizować nauczycieli do nowych pomysłów i inicjatyw, dzięki którym nasza szkoła przez te lata dobrze przygotowywała młodzież do życia w ciągle zmieniającym się świecie.

W roku 2005 – po 28 latach sprawowania funkcji – dyrektor Żyliński przeszedł na w pełni zasłużoną emeryturę, jednak nawet jako emeryt utrzymywał kontakt ze szkołą, starając się ją wspomagać swoją wiedzą i doświadczeniem. Uczestniczył w otwarciu Gimnazjum Dwujęzycznego, o którego powstanie sam przez lata bezskutecznie walczył. Ostatni raz odwiedził szkolne mury w grudniu 2012.

Cześć Jego pamięci!