OsiągnięciaZ Życia Szkoły

Lingwistyczne laury Klaudii Zboralskiej

Finałowy egzamin pisemny składał się z dwóch części. W pierwszej uczestnicy musieli wykazać się wiedzą na temat Francji i wykonać test sprawdzający poszerzoną znajomość historii, kultury, sztuki i cywilizacji Francji oraz krajów francuskiego obszaru językowego. Zadaniem drugim była wypowiedź dotycząca tematu poruszonego w jednym z trzech podanych tekstów źródłowych. Teksty dotyczyły aktualnych tematów współczesnego realioznawstwa francuskiego.

Część ustna zawodów III stopnia sprawdzała umiejętność konstruowania wypowiedzi w języku polskim na temat literatury francuskiego obszaru językowego oraz umiejętność prowadzenia swobodnej rozmowy w języku francuskim na temat naturalnie wynikający z omawianych i przygotowanych lektur. Klaudia zaprezentowała twórczość poety i piosenkarza Jaques’a Brela. Uroczystość, podczas której została podana lista laureatów i finalistów oraz rozdano nagrody, miała miejsce w budynku Collegium Minus Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wśród zaproszonych gości znajdowali się m.in. prorektor UAM, dziekan wydziału filologicznego, ambasador Szwajcarii. Gratulujemy spektakularnego sukcesu!