Z Życia Szkoły

Po premierze Inowrocławskiego Teatru Otwartego

9 marca przy wypełnionej po brzegi sali Teatru Miejskiego w Inowrocławiu odbyła się podwójna premiera Inowrocławskiego Teatru Otwartego, działającego przy Kujawskim Centrum Kultury. Najpierw zaprezentował się Mateusz Iwiński w monodramie Pawła Sali „Mortal Kombajn”. Następnie cały zespół pokazał sztukę „Życiologia, perfekcyjnie!” według scenariusza i w reżyserii Elżbiety Piniewskiej. Dodajmy, że ITO z tym właśnie przedstawieniem reprezentować będzie Inowrocław w kwietniu na XXXI Ogólnopolskich Konfrontacjach Teatrów Młodzieżowych CENTRUM 2013 w Łodzi.