Z Życia Szkoły

III Regionalny Konkurs Wiedzy o Zdrowiu

8 lutego odbył się kolejny etap – powiatowy III Regionalnego Konkursu Wiedzy o Zdrowiu, do którego przystąpiło 125 uczniów z 69 szkół województwa kujawsko-pomorskiego. Do etapu wojewódzkiego zakwalifikowało się 48 osób z najwyższą liczbą punktów, w tym nasze dwie uczennice: Ilona Brzezińska z kl. III d b.-ch. i Michalina Wiśniewska kl.II c b.-ch. (obie prowadzone przez mgr Annę Pędzich-Kuszel). Etap wojewódzki odbędzie się 18 marca, a poprzedzą go warsztaty edukacyjne prowadzone przez pracowników naukowych Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy. Konkurs organizowany jest przez Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego (Departament Zdrowia) przy współpracy VII Liceum Ogólnokształcącego im. Wandy Szuman w Toruniu, Collegium Medicum im. dr L. Rydygiera w Bydgoszczy, Centrum Onkologii im. prof. F. Łukaszczyka w Bydgoszczy, Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy, Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy, Kujawsko-Pomorskiego Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy i Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy.