Z Życia Szkoły

Ferie w Astrobazie

Podczas ferii zimowych w naszej Astrobazie odbył się cykl spotkań dla dzieci i młodzieży. Organizatorem i prowadzącym zajęcia był opiekun obiektu Eugeniusz Mikołajczak. W spotkaniach uczestniczyli między innymi młodzież i dzieci z półkolonii organizowanych przez Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Inowrocławiu i zainteresowani mieszkańcy miasta i okolic. Podczas pobytu w obserwatorium goście mogli zapoznać się z budową i zastosowaniami lunet i teleskopów będących na wyposażeniu obiektu, a także dowiedzieć się o realizowanych projektach obserwacyjnych z zakresu astronomii. Na koniec uczestnicy, pod czujnym okiem E. Mikołajczaka, samodzielnie dokonywali obserwacji przy pomocy przenośnego sprzętu również będącego na wyposażeniu Astrobazy.