Z Życia Szkoły

Zdolni na start

W toruńskim Dworze Artusa miała miejsce uroczysta gala III edycji programu stypendialnego „Zdolni na start”, realizowanego przez Urząd Marszałkowski w Toruniu. Wyróżniono najlepszych spośród 250 stypendystów z województwa, w tym kilkoro naszych uczniów. W sumie stypendia otrzymało 24 naszych licealistów i 4 gimnazjalistów z wybitnymi osiągnięciami, lecz będących w sytuacji materialnej niepozwalającej na rozwijanie zainteresowań i talentów w zadowalającym stopniu. W imieniu beneficjentów programu wypowiedział się Michał Pawłowski z kl. I b, zaś dyrektor Rafał Łaszkiewicz w krótkim wystąpieniu mówił na temat form pracy z uczniem zdolnym na przykładzie „Kasprowiczowskiej Wszechnicy Absolwentów”, ASTRO-BAZY oraz edukacji dwujęzycznej. 3 grudnia już w Inowrocławiu zdolni uczniowie otrzymali umowy stypendialne, na podstawie których przez rok będą otrzymywać wsparcie materialne w wysokości 380 zł miesięcznie.